Komunikace s veřejností a cílovými skupinami

Společnost aPRess zajišťuje veškeré služby v oblasti Public Relations (vztahy s veřejností).  Návrh a realizace komunikační strategie probíhá vždy s hlavním důrazem na konkrétní potřeby klienta a jeho cílové skupiny.

Tiskové konference a briefingy, audiovizuální prezentace, internetové stránky, komunikace na sociálních sítích, společenské a jiné akce jsou naše nástroje, jak budovat Vaše dobré jméno a pozitivní obraz Vaší společnosti.