SLUŽBY

 

Komunikace s veřejností a cílovými skupinami

Komunikační strategie s hlavním důrazem na konkrétní potřeby klienta a jeho cílové skupiny
Více

 

Vztahy s médii a novináři

Vztahy s médii jsou zásadní pro volbu vhodného média, prostoru i témat
Více

 

Mediálni trénink

Mediální trénink je užitečný pro každého
Více

 

Krizová komunikace

Krizová komunikace má jasná pravidla a my Vás je naučíme
Více

 

WEB a sociální sítě

Komunikace na sociálních sítích je komunikační platformou moderního PR
Více

 

Monitoring médií

Sestavíme mediální obraz klienta a navrhneme jeho optimalizaci
Více

 

Audiovizuální prezentace

Připravujeme veškeré dostupné audiovizuální materiály
Více