Vztahy s médii a novináři

Má-li být komunikační strategie efektivní, musí reflektovat zájem a možnosti medií. Media Relations (vztahy s médii) jsou proto zásadní pro volbu vhodného média, prostoru i témat.