WEB a sociální sítě

Kromě tradičních médií – noviny, TV, rozhlas hrají dnes nezastupitelnou roli také média elektronická a sociální. WEB a komunikace na sociálních sítí je tak komunikační platformou moderního PR, tedy i našeho.